Ysgol Masnach Deg

fairtrade logo Y Grŵp Masnach Deg
Rydym ni fel Grŵp Masnach Deg wedi ymrwymo i werthu, hyrwyddo a defnyddio nwyddau Masnach Deg pan fo’n bosib. Mae’n hysgol ni yn dysgu am faterion Masnach Deg ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n codi ymwybyddiaeth disgyblion a rhieni o Fasnach Deg.

Dyma’r Grwp Masnach Deg yn gwerthu nwyddau Masnach Deg ar stondin Lis Perkins.

Bu’r Grwp Masnach Deg yn brysur yn siopa yn Morrisons a Tesco Caergybi. Cawsom gyfraniad sylweddol gan yr archfarchnadoedd er mwyn gwneud hamperi a chynnal raffl. Codwyd £140 a fydd yn mynd tuag at ‘Fairtrade Foundation.’

 

 

 

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy