Ysgol Iach

plant   ysgolion iach
Rydym ni fel Grŵp Ysgol Iach yn gwerthfawrogi'r cyfle i geisio sicrhau fod disgyblion Ysgol Corn hir yn iach ac yn hapus yn gorfforol yn ogystal â’n feddyliol.


Datganiad yr Ysgol Iach:

I ni, ystyr ‘bod yn iach’ yw bod mewn cyflwr da yn gorfforol trwy fwyta’n iach a gwneud ymarfer corff, ond hefyd, bod mewn cyflwr da yn feddyliol ym mhle y mae unigolion yn teimlo’n hapus a chyfforddus o fewn eu bywydau.
Aelodau yr Ysgol Iach 2013 – 2014.

Llynedd, cafodd y Grŵp Iach nifer o lwyddiannau gan gynnwys:
• Archebu troli ffrwythau newydd i’r siop ffrwythau.
• Sicrhau fod byrbrydau amser egwyl yn rai iach gan yrru llythyr allan i’r rhieni.
• Creu wal iach er mwyn rhannu digwyddiadau diweddaraf y grŵp gyda gweddill yr ysgol.
• Symud y peiriant dŵr i fan canolog o fewn yr ysgol.
• Creu holiadur er mwyn darganfod pa ffrwythau hoffer y plant eu gweld yn y siop ffrwythau. O ganlyniad, cawsom ffrwythau newydd gan gynnwys kiwi a mefus.
• Cynnal y digwyddiad ‘Jump Rope For Heart’ a chodi £898.64 ar gyfer y ‘British Heart Foundation’.

Eleni, mae’r grŵp yn canolbwyntio ar bedair agwedd i weithredu arnynt:
• Cynnal dau ddydd arbennig sef ‘Fruity Fridays’ a ‘Tropical Tuesdays’.
• Creu ‘Siart Sticeri'r Monitoriaid’ ym mhle y mae’r monitoriaid yn gwobrwyo un plentyn o bob bwrdd am fwyta’n iach ar ddiwedd yr wythnos. Bydd y tri phlentyn gyda’r mwyaf o sticeri ar ddiwedd y mis yn cael eu gwobrwyo yn y gwasanaeth.
• Creu ‘Blwch Post Poeni’ i bob dosbarth ym mhle y caiff y disgyblion bostio eu pryderon mewn modd preifat. Gweler y lluniau isod.
• Cynnal cystadleuaeth creu hysbyseb i’r siop ffrwythau. Mae'r posteri buddugol wedi cael eu cynnwys ar flaen llythyr i’r rhieni yn eu hatgoffa o ba ffrwythau sydd ar gael yn y siop, eu pris a’r amser y maent ar gael i’w prynu. Hefyd, maent yn cael eu harddangos uwchben y siop ffrwythau. Gweler y lluniau isod.

blwch post poeni

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy