Ysgol Effeithiol

GRŴP YSGOL EFFEITHIOL

Rydym ni fel Grwp Ysgol Effeithiol yn gwerthfawrogi y cyfle
i gyfrannu o fewn ein hysgol ni.

 

Credwn fod:
“....cyfranogi yn golygu bod gennyf hawl i gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau, cynllunio ac adolygu unrhyw gamau gweithredu a allai effeithio arnaf. Cael llais, cael dewis”
(Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion)

Eleni y mae'r grwp yn canolbwyntio ar dri agwedd i weithredu arnynt:
• cyfrannu i'r hyn a ddysgir
• cynorthwyo disgyblion eraill yn eu dysgu
• rhannu arfer dda y Grwp Effeithiol rhwng ysgolion


GRWP FfEY

Treuliwyd prynhawn braf yng nghwmni aelodau Grwp Effeithiolrwydd Ysgol Penybryn , Bethesda. Mae'r grwp wedi dechrau y cyswllt ers Tymor y Gwanwyn ac y maent yn mwynhau rhannu syniadau a chael cyfle i wneud ffrindiau newydd.


Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy