Ymwelwyr

ceirMae man parcio dynodedig o flaen yr ysgol ar gyfer ymwelwyr. Bydd rhieni yn gollwng eu plant rhwng 8y.b. a 9.00y.b ac yn casglu eu plant rhwng 3.30y.p a 3.40y.p – mae’r amseroedd yma yn brysur iawn.

Os ydych am drefnu i weld y pennaeth neu aelod arall o staff gallwch wneud hynny trwy gysylltu â’r ysgrifenyddes Mrs Bethan Jones ar 01248 722558 neu trwy e-bost ysg2226@ynysmon.gov.uk

Disgwylir i bob ymwelydd ddod i’r brif fynedfa ac arwyddo i mewn.

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy