Y Gymuned

Cred yr ysgol fod creu cysylltiadau â’r gymuned ehangach yn gyfrwng i gyfoethogi a datblygu profiadau eich plentyn

DIWRNOD Y LLYFR
Cafwyd Diwrnod y Llyfr bendigedig gyda Bwyddyn 6 yn trefnu nifer o weithgareddau gan gynnwys arwerthiant llyfrau ail law a chystadleuaeth dylunio marc llyfr a phoster. Roedd y plant wedi gwisgo i fyny fel cymeriad o lyfr ac yn wir roedd yn wledd i'r llygaid. Gwerthwyd bron pob llyfr yn yr arwerthiant a gwnaed elw o £231.89 a fydd yn cael ei anfon ymlaen i Book Aid International. Llongyfarchiadau mawr Blwyddyn 6!

TEAMS 4 U

Anfonwyd tros gant o focsys i Ewrop cyn y Nadolig – diolch i bawb a gefnogodd y fenter.


PLANT MEWN ANGEN    
Cefnogodd yr ysgol yr elusen yma unwaith yn rhagor ac fe gasglwyd cyfanswm o £178.81.

Asda

Llongyfarchiadau i Adran yr Urdd ar eu llwyddiant yn derbyn £100 oddiwrth ymgyrch cymunedol Asda.

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy