Tymhorau

image

GWYLIAU YSGOL 2020-2021
 Hydref 2020     
1 Medi 2020 - 18 Rhagfyr 2020

Gwanwyn  2021
4 Ionawr 2021 - 26 Mawrth 2021

Haf 2021
12 Ebrill 2021 - 20 Gorffennaf 2021

GWYLIAU:

26 Hydref 2020 - 30 Hydref 2020

Hanner-Tymor

21 Rhagfyr 2020 - 1 Ionawr 2021

Gwyliau Nadolig

15 Chwefror 2021 - 19 Chwefror 2021

Hanner-Tymor

29 Mawrth 2021 - 9 Ebrill 2021

Gwyliau’r Pasg

3 Mai 2021

Calan Mai

31 Mai – 4 Mehefin 2021

Hanner-Tymor

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Mawrth, 20 Gorffennaf 2021.

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2021 – 2022 wedi eu cadarnhau hyd yma.

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy