Tymhorau

image

Tymhorau 2019-20
 Hydref 2019     
2 Medi 2019 - 20 Rhagfyr 2019

Gwanwyn  2020
6 Ionawr 2020 - 3 Ebrill 2020

Haf 2020
20 Ebrill 2020 - 20 Gorffennaf 2020

GWYLIAU:

28 Hydref 2019 – 1 Tachwedd 2019

Hanner-Tymor

23 Rhagfyr 2019 - 3 Ionawr 2020

Gwyliau Nadolig

17 Chwefror 2020 – 21 Chwefror 2020

Hanner-Tymor

6 – 17 Ebrill 2020

Gwyliau’r Pasg

8 Mai 2020

Calan Mai

25 - 29 Mai 2020

Hanner-Tymor

21 Gorffennaf - 31 Awst 2020

Gwyliau Haf

2 Medi 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
20 Gorffennaf 2020 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol

3 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn
1 diwrnod hyfforddiant ychwanegol yn ystod tymor yr Hâf 2020

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy