Pwy di Pwy


Pennaeth:      Mr Rhys Roberts
Dirprwy Bennaeth:    Mrs Siân Land
Dosbarth Seiriol (CA2) Mrs Siân Land
Dosbarth Melog (CA2) Mrs Iola Milner
Dosbarth Eilian (CA2) Mr Gareth Pritchard
Dosbarth Eleth (CA2) Miss Anest Jones
Dosbarth Cyngar (CA2) Mrs Catrin Jones / Mrs Angela Dew
Dosbarth Cwyllog (CS) Mrs Eleri Rees
Dosbarth Dwynwen (CS) Mrs Sara Hogan
Dosbarth Cwyfan (CS) Mrs Ffion Jones
Dosbarth Cybi (CS) Miss Anna Williams
CPA Mrs Angela Dew
Cymhorthyddion Mrs Carol Bulkeley
Mrs Llinos Hughes
Miss Alwenna Jones
Miss Nia Wyn Williams
Mrs Nia Penri Williams
Miss Anne Goddard
Miss Catrin Williams
Mrs Myfanwy Roberts
Mrs Nia Parry
Mrs Susan Roberts
Ysgrifenyddes Mrs Bethan Jones
Glanhawyr Mrs Carol Jones
Staff y gegin Mrs Sian Eleri Hughes
Miss Marie Taylor
Mrs Sharon Houghton
Staff Goruchwylio Mrs Nia Jones
Mrs Dianna Salter
Clwb ar ôl ysgol Mrs Carol Bulkeley
Mrs Susan Roberts
Mrs Maureen Williams
Mrs Nia Penri Williams
Mrs Myfanwy Roberts
   

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy