Llywodraethwyr

llywodraethwyr cymru logo

Cynrychiolydd yr Awdurdod Addysg Lleol Rhian Williams
Non Gibson
Rebecca Pritchard
Cynrychiolydd Cyngor Tref Llangefni: Cyng. John Huw Owen
Cynrychiolwyr y Rhieni:    Mr Dafydd T Jones
Non Roberts - Smith
Lyn Roberts - Jones
Cynrychiolydd yr Athrawon: Iola Milner
Cynrychiolydd y Staff Ategol: Mrs Nia Penri Williams
Aelodau Cyfetholedig: Iwan Davies
Alan Edwards
Rhian Williams
Pennaeth: Mr Rhys Roberts
Cadeirydd: Mr Dafydd T Jones
Is-gadeirydd:            Mrs Rhian Williams
Clerc:            Rhian Khardani

 

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy