Croeso i Ysgol Corn Hir

Yma yn Ysgol Corn Hir rydym yn anelu i ddarparu cymuned gefnogol o fewn awyrgylch hapus a diogel, lle bydd pob disgybl yn cael ei ysgogi a’i herio i gyflawni ei lawn botensial. Rhoddir pwyslais ar ansawdd a safonau uchel, mewn gwaith ac ymddygiad ac fel canlyniad rhoddir y cyfle gorau posib i’n dysgwyr i feithrin agweddau positif. Bydd hyn yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer eu haddysg a’u bywyd i’r dyfodol.

Darllen mwy...

Newyddion

gwefannau cymdeithasol

GWEFANAU RHWYDWEITHIO CYMDEITHASOL

Yn dilyn cynnydd yn nefnydd gwefannau rhwydweithio cymdeithasol yn y blynyddoedd diwethaf (ee Facebook, Instagram, Twitter ayyb), hoffai’r ysgol eich atgoffa fel rhaint/ gwarcheidwad ystyried y pwyntiau canlynol ynglyn â’ch defnydd o’r gwefanau hyn - cliciwch yma


eira

NEGES BWYSIG - TREFNIADAU TYWYDD GARW

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

CYFARFOD NESAF CYMDEITHAS RIENI

28.01.16

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster

SIOP FFRWYTHAU

Dydd Llun 18 Ionawr

Pris ffrwyth yn codi i 25c

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


Mwy o Newyddion ...

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy