Gwaith Cartref

image


Rhoddir gwaith cartref,sydd yn adeiladu ar yr hyn a ddysgir yn yr ysgol, yn rheolaidd i’r plant. Mawr obeithiwn am gydweithrediad y cartref ac anogaeth i’r plentyn i wneud y gwaith hyd orau ei allu. Gall rhieni helpu mewn sawl
ffordd, e.e.

- darllen i’r plant ieuengaf
- gwrando ar blant yn darllen
- ymarfer tablau lluosi
- trafod y diwrnod ysgol
- annog
- helpu i gasglu gwybodaeth o lyfrau cyfeiriol
- darllen drwy waith ysgrifenedig
- ymarfer sgiliau arbennig sy’n peri trafferth

Croesewir rhieni i drafod gwaith cartref â’r athrawes dosbarth os oes anawsterau o unrhyw fath yn codi.

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy