Cyngor Ysgol

DATGANIAD Y CYNGOR YSGOL

‘Ein nod ni fel Cyngor Ysgol yw cydweithio fel tîm i greu cymuned ofalgar, ddiogel a hapus ble bydd pob unigolyn yn cael ei annog
i fod yn aelod cyfrifol, iach a chyfeillgar o gymdeithas.’

 

Casglwyd syniadau o bob dosbarth ar gyfer 2015-2016 cyn i'r Cyngor fynd ati i greu Cynllun Gweithredu.

Y prif flaenoriaethau ar gyfer eleni fydd:

- cynnal gweithgareddau sy'n hyrwyddo'r Siarter Iaith Gymraeg
- sefydlu Arweinwyr Digidol yn nhop yr ysgol er mwyn hyrwyddo defnydd o TGCh ar draws y cwricwlwm
- cynnal gweithgareddau casglu arian er mwyn cefnogi elusennau a gwella adnoddau'r ysgol


Prosiect Llyfrgell

Mae’r Cyngor Ysgol bellach wedi ail gychwyn ar eu ‘Prosiect Llyfrgell’.Unwaith y mis byddant yn ymweld â’r llyfrgell i ddewis llyfrau ar gyfer pob dosbarth o Flwyddyn 2 i 6. Mae’r prosiect wedi profi yn llwyddiant yn ystod 2012-2013, diolch i gefnogaeth staff Llyfrgell Llangefni.

Barti Ddu

Rydym ni fel Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn ystod Tymor yr Hydref yn trefnu diwrnod T Llew Jones. Roedd pawb wedi gwisgo fel Mor Ladron ffyrnig iawn. Bu'r diwrnod yn llwyddiant mawr - diolch i bawb a ymdrechodd.
www.schoolcouncilswales.org.uk

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy