Aps Defnyddiol

Cyfnod Sylfaen

Ar y Fferm

Play store
Apple store


Bee-Bot

Apple store


Betsan a Roco yn y Pentref

Play store
Apple store

Blue-Bot

Play store


Brwydr Croeseiriau

Apple store

Cyfres Cychwyn Eto

Apple store
Online

 

Cyfri Gyda Cyw

Apple store

 

Cyw ar Wyddor

Play store
Apple store

Google Classroom

Play store
Apple store

 

Cyfres Llyfrau Magi Ann

Play store
Apple store

Llyfrau Hwyl Magi Ann Set 1

Play store
Apple store

Llyfrau Hwyl Magi Ann Set 2

Play store
Apple store

Llyfrau Hwyl Magi Ann Set 3

Play store
Apple store

Llyfrau Hwyl Magi Ann Set 4

Play store
Apple store

Llyfrau Hwyl Magi Ann Set 5

Play store
Apple store

Seren Iaith 2 Bach

Play store
Apple store

 

Seren Iaith 2 Set 1

Apple store

 

Seren Iaith 2 Set 2

Apple store

 

Seren Iaith 2 Set 3

Apple store

 

Seren Iaith 2 Set 4

Apple store

 

TT Rockstars

Play store
Apple store

 

Tiwtor Mathemateg

Apple store

 

Tric a Chlic

Play store
Apple store

 

 

Cyfnod Allweddol 2

Ap Treiglo

Play store
Apple store

Brwydr Croeseiriau

Apple store

Cyfres Cychwyn Eto

Apple store
Online

Google Classroom

Play store
Apple store

Seren Iaith 2 Bach

Play store
Apple store

Seren Iaith 2 Set 1

Apple store

Seren Iaith 2 Set 2

Apple store

Seren Iaith 2 Set 3

Apple store

 

Seren Iaith 2 Set 4

Apple store

 

TT Rockstars

Play store
Apple store

 

Tiwtor Mathemateg

Apple store

 

 

 

 

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:ysg2226@ynysmon.gov.uk

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy