Ymwelwyr

ceirMae man parcio dynodedig o flaen yr ysgol ar gyfer ymwelwyr. Bydd rhieni yn gollwng eu plant rhwng 8.10y.b. a 9.00y.b ac yn casglu eu plant rhwng 3.55y.p a 3.40y.p – mae’r amseroedd yma yn brysur iawn.

Os ydych am drefnu i weld y pennaeth neu aelod arall o staff gallwch wneud hynny trwy gysylltu â’r ysgrifenyddes Mrs Mandy Evans ar 01248 722558 neu trwy e-bost pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk.

Disgwylir i bob ymwelydd ddod i’r brif fynedfa.

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk