Tymhorau

image

Tymhorau 2017-18
 Hydref 2017     
 1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017

Gwanwyn  2018
8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018

Haf 2018
9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

GWYLIAU:

30 Hydref – 3 Tachwedd 2017

Hanner-Tymor

25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018

Nadolig

12 - 16 Chwefror 2018

Hanner-Tymor

26 Mawrth 2018 – 6 Ebrill 2018

Pasg

7 Mai 2018

Calan Mai

28 Mai – 1 Mehefin 2018

Hanner-Tymor

Ysgol yn cau am wyliau Haf ar Ddydd Gwener 20 Gorffennaf 2018.

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2018 – 2019 wedi eu cadarnhau hyd yma.

1 Medi 2017 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn

Daw hyn a'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau, yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar
ddiwedd Tymor yr Haf.

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk