Tymhorau

image

Tymhorau 2018-19
 Hydref 2018     
3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018

Gwanwyn  2019
7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019

Haf 2019
29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

GWYLIAU:

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018

Hanner-Tymor

24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019

Nadolig

25 Chwefror 2019 – 1 Mawrth 2019

Hanner-Tymor

15 – 26 Ebrill 2019

Pasg

6 Mai 2019

Calan Mai

27 - 31 Mai 2019

Hanner-Tymor

Ysgol yn cau i blant am wyliau Haf ar Ddydd Gwener, 19 Gorffennaf 2019.

Nid yw dyddiadau Blwyddyn Ysgol 2019 – 2020 wedi eu cadarnhau hyd yma.

3 Medi 2018 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
22 Gorffennaf 2019 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
3 diwrnod hyfforddiant i’w trefnu gan yr ysgol yn ystod y flwyddyn

Daw hyn a'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau, yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk