Rhieni

rhieni

 

Dewch i chwarae

cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 

 


Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am profion darllen a rhifedd Yng Nghymru.


rhieni
Gwerthfawrogir yn fawr y bartneriaeth sy’n bodoli rhwng yr ysgol a'r cartref.

Trwy rannu gwybodaeth am fywyd a gwaith yr ysgol gyda chwi yn yr adran hon, anelwn i gryfhau y cyswllt hwn er budd a lles eich plentyn/plant.

 

 

 

 

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk