Pwy di Pwy


Pennaeth mewn gofal:      Mr Rhys Roberts
Dirprwy Bennaeth:    Mrs Siân Land
   

TREFN DOSBARTHIADAU        2015-2016

  DD Bl 1 Bl 2 Bl 3 Bl 4 Bl 5 Bl 6
Mrs Delyth Roberts & Miss Anna Williams
35
           
Miss Sara Evans  
31
         
Mrs Sioned Evans    
27
       
Miss Catrin Roberts & Mr Huw Lloyd Williams      
35
     
Mr Gareth Williams        
29
   
Mrs Iola Milner          
29
 
Mrs Sian Land            
22
   
Cyd-gysylltydd A.A.A.:   Mrs Angela Dew
Athro / Athrawes Gynhaliol A.A.A. Mrs Angela Dew
Cymhorthyddion Cyfnod Sylfaen    Mrs Myfanwy Roberts
Mrs Nia Penri Williams
Miss Gemma Bailey
Mrs Llinos Hughes
Cymhorthydd Gweinyddol Mrs Mandy Evans
Cogyddes Mrs Olwen Hughes
Uwch-oruchwylwraig Ganol Dydd: Mrs Maureen Williams
Glanhawraig mewn-gofal: Mrs Maureen Williams
   

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk