Llywodraethwyr

llywodraethwyr cymru logo

Cynrychiolydd yr Awdurdod Addysg Lleol Mrs. Non Gibson
Mrs Rhian Williams
Cynrychiolydd Cyngor Tref Llangefni: Cyng. Cath Williams
Cynrychiolwyr y Rhieni:    Mr Rhys Hearn
Mrs Ffion Griffiths
Mr Dafydd T. Jones
Mrs Lyn Roberts Jones
Cynrychiolydd yr Athrawon: Mrs Iola Milner
Cynrychiolydd y Staff Ategol: Mrs Mandy Evans
Aelodau Cyfetholedig: Mrs Wendy Williams
Mrs Rebecca Pritchard
Pennaeth Mewn Gofal: Mr Rhys Roberts
Cadeirydd: Mr Dafydd T Jones
Is-gadeirydd:            Mrs Rhian Williams
Cyfrifoldeb dros A.A.A.:     Mrs Rhian Williams

 

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk