Gwybodaeth

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ddogfen fel PDF

 

Mae’r ysgol yn derbyn Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) er mwyn gwella cyrhaeddiad y dysgwyr sydd â hawl i gael prydau ysgol yn ddi dâl a phlant mewn gofal. Ein nod yw cynorthwyo’r dysgwyr yma i oresgyn unrhyw anhawsterau allai eu rhywstro rhag cyrraedd eu llawn botensial.

CYNLLUN GWARIANT GAD 2014-2015

GWEITHREDU

GWARIANT

EFFAITH

Sefydlu Grwpiau targed yn y CS a CA2 - cymhorthydd ac athrawes AAA yn cyflwyno rhaglenni ymyrraeth ym maes Llythrennedd a Rhifedd.

Cyflogi cymhorthydd CS i ddatblygu systemau ‘Hunan Gofrestru’

Cynnal noson hybu darllen i rieni y Dosbarth Derbyn.

Sefydlu ‘Clwb Pyramid’ ar ôl ysgol am 4 wythnos i wella sgiliau cymdeithasol , hyder a hunan ddelwedd.

£17,635
(GAD/GEY)

 

 

£600

 

£100

 

£200

Lleihau effaith rhwng cyrhaeddiad dysgwyr Prydau Ysgol Di-dal a’r rhai sydd ddim â hawl i Brydau Ysgol Di-dal.

 

Gwella presenoldeb.

 

Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd darllen yn y Blynyddoedd Cynnar.

Safonau Llafaredd a hyder pob disgybl yn y clwb wedi codi.

CYFANSWM GRANT

£18535

 

 

Llawlyfr Rhieni
Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol Llywodraeth Cymru - cliciwch yma

Dysgu Cymru - cliciwch yma

Gwybodaeth Cyffredinol i Rieni - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 1 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 2 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 3 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 4 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 5 - cliciwch yma

Rhoi Cymorth i blant ym Mlwyddyn 6 - cliciwch yma

Paratoi eich plentyn i fynd i’r Ysgol
Bydd dechrau’r ysgol yn brofiad hapusach os yw eich plentyn wedi cael cyfle i chwarae â phlant eraill a thrwy hynny wedi dysgu pwysigrwydd rhannu.

cliciwch yma

 

 

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk