Parents

rhieni

 

Come and Play

click here to see more information

 

 

 


Click here for more information about the reading and numeracy tests in Wales.


parents
English text coming soon....

Gwerthfawrogir yn fawr y bartneriaeth sy’n bodoli rhwng yr ysgol a'r cartref.

Trwy rannu gwybodaeth am fywyd a gwaith yr ysgol gyda chwi yn yr adran hon, anelwn i gryfhau y cyswllt hwn er budd a lles eich plentyn/plant.

 

 

 

 

Latest Photos

pix pix pix pix pix pix

Location


View Ysgol Corn Hir in a larger map

Contact

Here are the contact details for Ysgol Corn Hir:

Address:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Phone:

(01248) 722 558
E-mail:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk