Dosbarth Derbyn

class children

 

Dathlu Diwrnod T. Llew Jones
plant derbyn


Dathlwyd y diwrnod gyda’r plant i gyd wedi gwisgo fel môr ladron. Aethom ati i greu gemau a baneri ar gyfer llong Barti Ddu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 Dathlu Gwyl Dewi Sant
plant

Dyma ni yn ein gwisgoedd Cymraeg. Cawsom gyfle i fwynhau gwasanaeth gan blant blwyddyn 3 a gwisgo ein cennin pedr gyda balchder.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


Dathlu penblwydd Babi Arth
plant

Fel rhan o’n gwaith am eirth cafodd y plant gyfle i gynnal parti penblwydd i ‘Babi Arth’. Roedd yn rhaid creu gwahoddiadau, ysgrifennu bwydlen a chreu cardiau penblwydd. Cafodd pawb ac ambell arth fach lond bol o ddanteithion!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

Helpu eraill
plantYn ystod mis Tachwedd fe welwyd sawl smotyn wrth i’r plant wisgo smotiau i helpu Pudsey i godi arian tuag at blant mewn angen.

Ar ‘Ddiwrnod y Llyfr’ cafodd y plant hwyl a sbri yn gwisgo fel eu hoff gymeriadau a chael cyfle i brynu llyfrau diddorol yn y ffair lyfrau a oedd wedi ei threfnu gan plant blwyddyn 6.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

Allan yn yr awyr agored
plant

Mae’r ‘Dosbarth tu allan’ yn allweddol i ddatblygiad y plant. Dyma rai o’r plant yn cael cyfle i fod yn greadigol, yn gorfforol, a dysgu am ein byd wrth blannu bylbiau yn yr awyr agored.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


Coginio
plant

Drwy ein gwaith ar stori y ‘Bachgen Bach Sinsir’ cafodd y plant gyfle i gogino bisgedi, eu haddurno, a’u bwyta!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 
Yr ardal adeiladu
plant

Drwy ein thêm am anifeiliaid aeth y plant ati i greu anifeiliaid gan ddefnyddio citiau adeiladu. Cawsom sawl anifail diddorol!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 
Yr ardal ddarganfod
plant

Drwy stori ‘Y tri Mochyn Bach’ aeth y plant i adeiladu tai allan o wellt, coed a brics. Cawsom hwyl gyda Mr Blaidd yn chwythu y tai i lawr!!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 


Nant y Pandy
plant

Yn ystod y gwanwyn cawn gyfle i ymweld â Nant y Pandy. Bydd y plant yn mwynhau ac yn rhyfeddu ar y bywyd natur yn eu cynefin.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 


Ymweld â Sion Corn
plant

Ar bnawn oer yn ystod mis Rhagfyr cawsom ymweld â Sion Corn yn Llanberis. Cafodd y plant fynd ar y tren a chael sgwrs gyda’r hen wr yn ei groto!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 Nyrs dannedd yn ymweld â’r dosbarth
plant

Fel rhan o ‘Gynllun Gwen’ mi fydd y nyrs dannedd yn ymweld â’r dosbarth yn rheolaidd i sicrhau fod y plant yn glanhau eu dannedd yn gywir

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

Entreperneuriaeth yn y Dosbarth Derbyn
plant

 

Roedd y plant yn awyddus i gael offer newydd i’r dosbarth ac felly fe benderfynwyd gwerthu eu haddurniadau Nadolig. Cafodd y plant hwyl yn creu stondin yn y dosbarth ac yn dysgu sut i ymdrin ag arian.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk