Cyngor Ysgol

plant

DATGANIAD Y CYNGOR YSGOL

‘Ein nod ni fel Cyngor Ysgol yw cydweithio fel tîm i greu cymuned ofalgar, ddiogel a hapus ble bydd pob unigolyn yn cael ei annog
i fod yn aelod cyfrifol, iach a chyfeillgar o gymdeithas.’

Cyngor Ysgol 2015-2016
 

Casglwyd syniadau o bob dosbarth ar gyfer 2015-2016 cyn i'r Cyngor fynd ati i greu Cynllun Gweithredu.

Y prif flaenoriaethau ar gyfer eleni fydd:

- cynnal gweithgareddau sy'n hyrwyddo'r Siarter Iaith Gymraeg
- sefydlu Arweinwyr Digidol yn nhop yr ysgol er mwyn hyrwyddo defnydd o TGCh ar draws y cwricwlwm
- cynnal gweithgareddau casglu arian er mwyn cefnogi elusennau a gwella adnoddau'r ysgol


Prosiect Llyfrgell

plant
plant
Mae’r Cyngor Ysgol bellach wedi ail gychwyn ar eu ‘Prosiect Llyfrgell’.Unwaith y mis byddant yn ymweld â’r llyfrgell i ddewis llyfrau ar gyfer pob dosbarth o Flwyddyn 2 i 6. Mae’r prosiect wedi profi yn llwyddiant yn ystod 2012-2013, diolch i gefnogaeth staff Llyfrgell Llangefni.

Barti Ddu

Rydym ni fel Cyngor Ysgol wedi bod yn brysur yn ystod Tymor yr Hydref yn trefnu diwrnod T Llew Jones. Roedd pawb wedi gwisgo fel Mor Ladron ffyrnig iawn. Bu'r diwrnod yn llwyddiant mawr - diolch i bawb a ymdrechodd.
www.schoolcouncilswales.org.uk

plant
plant
Roedd Dosbarth Derbyn wedi bod yn brysur yn
chwilio am drysor ar hyd caeau'r ysgol!
Mae Blwyddyn 3 yn edrych yn hynod beryglus!
   
dysgu am barti ddu
genethod
Dysgu am Barti Ddu
Genethod Blwyddyn 1 wedi gwisgo
 
bechgyn
bwrdd adnoddau
Bechgyn Blwyddyn 1 wedi gwisgo
Bwrdd Adnoddau Barti Ddu

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk