Cymdeithas Rieni

rhieni
Mae'r ysgol yn ffodus iawn hefyd o gael cymdeithas o rieni sy'n gweithio'n egnïol i drefnu gweithgareddau i'r plant megis Disgo Nadolig, Helfa Wyau Pasg, Noson Gemau a Ffair Hâf.

Mae’r gweithgareddau hyn yn gyfraniad gwerthfawr tuag at fywyd cymdeithasol yr ysgol ac wrth gwrs yn fodd hefyd o godi arian i brynu adnoddau newydd.

 

 

poster

CYFARFOD NESAF CYMDEITHAS RIENI

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


poster


HELFA WYAU PASG 2015

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


HELFA WYAU PASG

HELFA WYAU PASG 2014

DYDD SADWRN 12 EBRILL, 11 am

Mynediad:
Plant £1
Oedolion am ddim

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


I weld yr hwyl yn y Helfa Wyau 2013 - Cliciwch yma


Gweithgareddau Tymor yr Hydref 2013

Er mwyn casglu digon o arian i’n galluogi i fuddsodi mewn adnoddau newydd i’r Ysgol, rydym fel Cymdeithas wedi trefnu’r gweithgareddau canlynol yn ystod tymor yr Hydref - cliciwch yma

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk