Blwyddyn 6

Blwyddyn 6

 

GWEITHDY GOLAU AR Y GAMLAS
plant a llyfrau

Cafodd Blwyddyn 6 b'nawn buddiol iawn yn Oriel Môn. Roeddynt yn cymryd rhan mewn gweithdy oedd yn canolbwyntio ar waith Kyffin Williams lle rhoddwyd cyfle iddynt edrych ar luniau arbennig ac arbrofi a thechnegau artisitg.


DIWRNOD Y LLYFR 2014
plant a llyfrau
plant

plant

Cafwyd Diwrnod y Llyfr bendigedig gyda Bwyddyn 6 yn trefnu nifer o weithgareddau gan gynnwys arwerthiant llyfrau ail law a chystadleuaeth dylunio marc llyfr a phoster. Roedd y plant wedi gwisgo i fyny fel cymeriad o lyfr ac yn wir roedd yn wledd i'r llygaid. Gwerthwyd bron pob llyfr yn yr arwerthiant a gwnaed elw o £231.89 a fydd yn cael ei anfon ymlaen i Book Aid International. Llongyfarchiadau mawr Blwyddyn 6!

 

 

CANOLFAN CONWY  
plant

Bu Blwyddyn 6 yng Nghanolfan Conwy yn cael gweithgareddau cynhyrfus yn rhwyfo i fyny Afon Menai. Roedd pawb wedi cael diwrnod iw gofio ac ambell un yn wlyb at eu croen.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


TRIP MAES PENTREF LLANBERIS
llanber
llanbe
Fel rhan o waith daearyddiaeth blwyddyn 6, maent yn astudio ardal chwareli Llanberis. Cawsant gyfle i fynd o gwmpas y pentref ac ardal y chwareli er mwyn astudio'r tirwedd a nodweddion cyfnod y chwareli.

YMWELIAD CASTELL PENRHYN

bachgen Cafodd Blwyddyn 6 gyfle i gael blas ar sut oedd y Nadolig yn cael ei ddathlu yn ystod Oes Fictoria. Roeddynt mewn gwisg Fictorianaidd yn gwneud gwahanol weithgareddau megis llygod siwgwr a chael cyfle i gyfarfod Lady Penrhyn yn y Neuadd Fawr.
 
plant   plant

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan ...

 

FFAIR LYFRAU BLWYDDYN 6

bachgen

Fel rhan o ddathliadau diwrnod y llyfr, rhoddwyd cyfrifoldeb ar flwyddyn 6 i drefnu ffair lyfrau ail law. Buont yn brysur iawn yn trefnu stondinau a phrisio. Roedd y gwerthu wedi mynd yn dda iawn a llwyddwyd i godi £231 o bunnau tuag at BOOK AID.

DA IAWN CHI! Diolch i bawb am ddod a llyfrau i'r ysgol.

 
plant   plant

plant bl 6

Arddangosfa Ail Ryfel Byd - prosiect Blwyddyn 6, Tymor yr Haf 2013

Mae Blwyddyn 6 wedi bod yn astudio'r Ail Ryfel Byd.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

 

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk