Blwyddyn 5

Blwyddyn 5

 

CANOLFAN CONWY
plant

Buom yng Nghanolfan Conwy yn mwynhau diwrnod o hwyl. Cawsom gyfle i weithio fel tîm mewn amryw o weithgareddau, e.e. cyfeiriannu, dringo, rhaffau isel, hwylio ar Y Fenai, abseilio a gwifrau ‘zip’.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


YMWELAID LIS PERKINS
liz perkins gyda plant

Cawsom fore diddorol yng nghwmni Lis Perkins yn dysgu am Fasnach Deg. Cawsom flasu siocled, rhesin a syltanas. Cafodd plant yr ysgol gyfle i wario eu pres ar y stondin Masnach Deg yn ystod yr egwyl.

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


YMWELIAD TUDUR DYLAN JONES
liz perkins gyda plant

Cawsom fore o hwyl yn ysgrifennu cerdd dosbarth gyda Tudur Dylan, cyn Fardd Plant Cymru.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 


YMWELIAD ANEIRIN KARADOG
liz perkins gyda plant

Buom yn lwcus iawn i gael ymweliad gan fardd enwog arall o Gymru sef Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru eleni. Cawsom y fraint o wrando arno yn rapio a chael ysgrifennu ein rap doniol ein hunain.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

GWASANAETH BLWYDDYN 5
liz perkins gyda plant

 

Rydym wedi bod yn brysur yn paratoi gwasanaeth ar gyfer yr ysgol yn ystod Y Pythefnos Masanch Deg.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

MENTERGARWCH
liz perkins gyda plant

Pob blwyddyn bydd y dosbarth yn ymgymryd â phrosiect Mentergarwch ble y byddwn yn gwneud hamperi o nwyddau Masnach Deg er mwyn cynnal raffl.

Eleni codwyd £138.50 a roddwyd i ‘Traidcraft.’ Buom yn brysur yn gwerthu tocynnau raffl o amgylch yr ysgol. Bu rhai o’r plant hefyd yn siopa yn Morrisons a Tesco Caergybi.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

 

 

Lluniau Diweddaraf

pix pix pix pix pix pix

Lleoliad


Gweld Ysgol Corn Hir mewn map mwy

Cysylltu

Dyma manylion cyswllt Ysgol Corn Hir:

Cyfeiriad:
Bryn Meurig,
Llangefni,
Sir Fôn
LL77 7JB

Ffôn:

(01248) 722 558
E-bost:pennaeth.cornhir@ynysmon.gov.uk